Ατταλείας 9, Ν.Σμύρνη 17123
τηλ : (210) 9370032, 9347234 - 697.2014286 
τηλ.-fax: 210.9347234 email:nkyra@tee.gr

 

Προφίλ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες για ErgoLand

Πληροφορίες για ErgoCad-I

Πληροφορίες για το ERGOWIN

Πληροφορίες για το ErgoMetr

Πληροφορίες για το ERGO - FINANCES

Πληροφορίες για το ERGOMATH

Πληροφορίες για το ERGOPLUS

Πληροφορίες για το ERGOSTAR

Πληροφορίες για το ERGOGRAF

Κατεβάστε  ενημερώσεις και εφαρμογές

Επιστροφή στη Αρχική σελίδα (Home)

Tools, Help, Pdf, Demo Προγραμμάτων - DownLoads
 (Πατήστε στις ΜΠΛΕ περιγραφές για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο)

HELP FILES

Κατεβάστε τώρα ελεύθερα το Αρχείο-πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (για δοκιμαστική χρήση.)

(Κατεβάστε  ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕ και εξερευνήστε το σχετικό αρχείο ΒΟΗΘΕΙΑ-Help) 

PDF FILES
Κατεβάστε το Αρχείο - Εγχειρίδιο και "Ανοίξτε το"  με διπλό κλικ.


ErgoLand     ΕρgoLand.pdf  (14-3-2021)
ErgoMetr     ErgoMetr.pdf  (20-9-2004)
ErgoWin      ΕrgoWin.pdf 
Ergo_Finaces Finances.pdf  (21-8-2002) 
ErgoNorm     ErgoNorm.pdf  (20-2-2006)
ErgoCad      ΕrgoCad1.pdf  (09-10-2006)

DEMOS
ErgoCad 1.70  Demo (5-9-2007) (είναι πλήρης έκδοση με τον περιορισμό να  μη  τυπώνει τα σχέδια στον εκτυπωτή)
ErgoWin 1.01 Demo Παρουσίαση σε μορφή PowerPoint
TOOLS

1 Οδηγός (Driver)  εκτυπωτή δημιουργίας  PDF  Πλήρες (FREE) πρόγραμμα επεξεργασίας αρχείων PDF. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το    Nitro Reader

1a. Εναλλακτικά  Κατεβάστε και εγκαταστήστε την ελεύθερη εκδοση PrimoPDF

2. Απομακρυσμένη υποστήριξη

  a.  Ammyy Admin V3.5(zip)    (κατεβάστε - αποσυμπιέστε και εκτελέστε το πρόγραμμα).

   b. AnyDesk

   c.  TeamViewer

Εργαλείο Διόρθωσης Αρχείων βάσης δεδομένων (DF files)  DTutil32

Αρχεία  Εγκατάστασης - παραμετροποίησης BORLAND DATABASE ENGINE   InitDB

Τυπικά κείμενα ΣΑΥ-ΦΑΥ-ΠΠΕ.ZIP
Σ.Α.Υ. (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας) 
 Φ.Α.Υ.(Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας) 
Π.Π.Ε. (Πρόγρμμα Ποιότητας Εργου)

Αν δεν έχετε όλες τις απαραίτητες γραμματοσειρές στα windows FONTS